Field lab & practice

Published on 28 October 2010

Vanaf het voorjaar zal kine8 beschikken over een mobiele praktijk om ook on site te kunnen behandelen. Dit alles kadert in het verlengde van de bewegingspaspoorten die we opstellen in ons labo.  Het bewegingspaspoort functioneert als een unieke databank die een zo ruim mogelijke kijk op de specifieke eigenschappen van de atleet biedt. Deze professionaliteit gekoppeld aan een mobiele praktijk stelt ons in staat om heel doeltreffend in te grijpen binnen de competitie.